Нэвтрэх

Нэвтрэх нэр болон нууц үгээ оруулан “Нэвтрэх” товч дээр дарна.

Нууц үгээ сэргээх

Хэрэв та нууц үгээ мартсан бол “Нууц үгээ мартсан” холбоос дээр дарж шинээр үүсгэх боломжтой. Нууц үгээ мартсан цонх дээр
  1. Нэвтрэх нэрээ оруулан, нууц асуултаа сонгоно.
  2. Нууц хариултаа оруулна. Хэрэв та нууц хариултаа санахгүй байгаа бол “Санамж харах” товч дээр дарж өөрийн оруулсан санамжаа харах боломжтой. Нууц асуултаа буруу сонгосон тохиолдолд санамж харагдахгүй.
  3. Баталгаажуулах кодоо оруулан “Хадгалах” товчийг дарна.
  4. Шинэ нууц үг Таны мэдэгдэл авах сувгаар очно. (имэйлээр эсвэл мессежээр)