ОНЛАЙН БҮРТГЭЛ
Төлбөр хүлээн авах болон, гүйлгээний мэдэгдэл ирэх дугаар
Мерчантууд өөрийгөө бүртгэх формыг бөглөлгүйгээр өөрийн зарим мэдээллийг агуулсан хамтран ажиллах хүсэлтийг Моструу илгээнэ. Хүсэлт нь Мостын мерчант хариуцсан ажилтан руу имэйлээр ирнэ, систем дээр бүртгэл үүсэхгүй. Энэхүү хүсэлтийн зорилго нь үйлчилгээтэй танилцах, дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах зорилгоор Мостын хариуцсан хүнтэй холбоо тогтоох явдал юм.